‘กรมชลประทาน’ เปิดรับสมัครพนักงาน ช/ญ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป รายได้ 16,500 บาท/เดือน

ด้วยกรมชลประทาน จะดำเนินสอบแจ่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 27 พฤษภาคม 2564 นี้ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน ใครสนใจสามารถดูรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา วุฒิป.ตรี
2 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) 15000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา วุฒิป.ตรี
3 ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) 15000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา วุฒิป.ตรี

4 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) 15000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา วุฒิป.ตรี
5 ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน 11,500-12,650 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 12 อัตรา วุฒิปวช.

6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 11,500-12,650 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา วุฒิปวส.
7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 11,500-12,650 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา วุฒิปวส.

การรับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคา 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถเข้าสมัครได้ที่ : https://rid.thaijobjob.com


.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *