‘การประปาส่วนภูมิภาค’ เปิดรับสมัครพนักงาน ช/ญ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 17,830 บาท

วันนี้แอดมีเรื่องราวดีๆที่เหมาะกับคนว่างงาน สำหรับ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 96 อัตรา และ อัตราสำรอง จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 12-25 กรกฎาคม 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ใครสนใจสามารถดูรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : วิศวกร 4 (โยธา) , วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) , วิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม) , สถาปนิก 4 , นักบริหารงานทั่วไป 4 , นักประชาสัมพันธ์ 4 , นักบัญชี 4 , ช่างโยธา 3 , ช่างไฟฟ้า 3 , ช่างเครื่องกล 3 , พนักงานการเงิน และบัญชี 3 , พนักงานพัสดุ 3

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทุกตำแหน่ง

1.ผู้สมัครมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร) ยกเว้นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กปภ.
2.กรณีเป็นพนักงาน กปภ. ไม่อนุญาตให้สมัครในตำแหน่งเดียวกับที่ครองปัจจุบัน
3.พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (ชาย)

4.มีความสามารถใช้การใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
5.ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าวจะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว

อัตราเงินเดือน

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือนบรรจุแรก 14,160 บาท เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 500 บาท
-ปริญญาตรี อัตราเงินเดือนบรรจุแรก 16,830 บาท เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 500 บาท
-สถาปนิก (ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี) อัตราเงินเดือนบรรจุแรก 17,830 บาท เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 500 บาท

-วิศวกร 4 (โยธา) มี กว. สามัญวิศวกรและมีประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมโยธา อัตราเงินเดือนบรรจุแรก 17,830 บาท เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 500 บาท
-กรณีเป็นพนักงาน กปภ. ถ้าผู้นั้นได้รับอัตราเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งแล้ว ให้ได้รับอัตราเงินเดือนเดิม

กำหนดการและวิธีการสมัคร

1.เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-25 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
2.สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://pwa.jobthaigov.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *